Åpningstider

Egne åpningstider Jul og Påske
Fra sesongstart til 31 januar

Mandag
0830
1600
Tirsdag
0900
1600
Onsdag
0900
1600
Torsdag
0900
1600
Fredag
0900 1700
Lørdag
0900
1700
Søndag
0900 2100
Fra 1 Februar til 3 mai

Mandag

0830

1700

Tirsdag

0900

1700

Onsdag

0900

1700

Torsdag

0900

1700

Fredag

0800

1800

Lørdag

0900

1700

Søndag

0900

2100