Les dette:
Slik booker du skileie:
  • Fyll in de opplysninger vi ber om i skjemaet under.
  • Trykk deretter på Neste , nederst på side.
  • Kontroller bestilling og trykk Bestill/Book.
  • NB! Mottar du ikke bekreftelse i løpet av 24 timer, kontakt oss på:are@hemsedalski.no eller utleie@hemsedalski.no
  • Du betaler når henter utstyret.